CFT FUTBAL/VOLEJBAL

CFT Academy

Pic

Akadémia aj pre vaše dieťa.

CFT FOOTBALL ACADEMY

Prvé centrum CFT football Academy vzniklo 22.9.2014 v Prešove Zakladateľmi CFT football Academy sú Mgr. Daniel Štuller a Mgr. Peter Herstek, ktorí sa už niekoľko rokov venujú práci s deťmi a mládežou.

Dôraz kladieme aj na rozvoj dievčenského futbalu a preto fungujeme v niekoľkých samostatne dievčenských centrách. Koordinátor dievčenského futbalu je Erik Makó. Koordinátor tréningového procesu CFT football Academy je Mgr. Roman Kuzemka Filozofiou našej akadémie je hľadať a vychovávať mladé futbalové talenty od 4 rokov a vypestovať v nich pozitívny vzťah k pohybovej aktivite, dopriať im množstvo zážitkov a nových skúseností.

Cieľom je všestranný rozvoj pohybovej kultúry ako aj nácvik a zdokonaľovanie herných zručností. Všetky deti v našich centrách sú aktívnymi účastníkmi CFT ACADEMYniligy, kde každé dieťa háji farby svojho mesta. Najlepším z nich umožňujeme zúčastňovať sa Top team trainingu. Deťom, taktiež ponúkame možnosť tvoriť hráčsku eskortu na zápasoch slovenskej reprezentácie a iných významných športových podujatiach

Novinky
Welcome to CFT
CFT VOLLEYBALL ACADEMY

Prvé volejbalové centrum vzniklo v septembri 2016 vo Vranove nad Topľou. Koordinátorka CFT volleyball academy je Zuzana Kuzemková.

Diamantom našej volejbalovej akademie je Academyniliga, ktorej hlavnou náplňou je odohrať čo najviac zápasov, ktoré slúžia ako hlavný prostriedok zlepšenia individuálnych herných činností jednotlivca.

Hlavným cieľom a filozofiou našej volejbalovej akadémie je zabezpečiť deťom mladšieho školského veku harmonický rozvoj organizmu po pohybovej, psychickej a emotívnej stránke prostredníctvom volejbalového tréningu. Zároveň hľadáme a vychovávame mladé volejbalové talenty od prvého ročníka základnej školy. V rámci tréningovej činnosti, turnajov a sprievodných akcií sa snažíme vychovávať sebavedomé a zdravé deti, vypestovať v nich pozitívny vzťah k pohybovej činnosti a dopriať im čo najviac zážitkov.

Jedným z pilierov našej volejbalovej akadémie je projekt Českého volejbalového zväzu “Minivolejbal v barvách“, na základe ktorého realizujú mladí volejbalisti tréningový proces v jednotlivých farebných kategóriách:

1. a 2. ročník ZŠ – 6-8 rokov – žltý minivolejbal
3. a 4. ročník ZŠ – 9-10 rokov – oranžový a červený minivolejbal
5. a 6. ročník ZŠ – 11-12 rokov – zelený a modrý minivolejbal