CFT FUTBAL

CFT Academy

Pic

Akadémia aj pre vaše dieťa.

CFT FOOTBALL ACADEMY

Prvé centrum CFT football Academy vzniklo 22.9.2014 v Prešove Zakladateľmi CFT football Academy sú Mgr. Daniel Štuller a Mgr. Peter Herstek, ktorí sa už niekoľko rokov venujú práci s deťmi a mládežou.

Dôraz kladieme aj na rozvoj dievčenského futbalu a preto fungujeme v niekoľkých samostatne dievčenských centrách. Koordinátor dievčenského futbalu je Erik Makó. Koordinátor tréningového procesu CFT football Academy je Mgr. Roman Kuzemka Filozofiou našej akadémie je hľadať a vychovávať mladé futbalové talenty od 4 rokov a vypestovať v nich pozitívny vzťah k pohybovej aktivite, dopriať im množstvo zážitkov a nových skúseností.

Cieľom je všestranný rozvoj pohybovej kultúry ako aj nácvik a zdokonaľovanie herných zručností. Všetky deti v našich centrách sú aktívnymi účastníkmi CFT ACADEMYniligy, kde každé dieťa háji farby svojho mesta. Najlepším z nich umožňujeme zúčastňovať sa Top team trainingu. Deťom, taktiež ponúkame možnosť tvoriť hráčsku eskortu na zápasoch slovenskej reprezentácie a iných významných športových podujatiach

Novinky